2. KROK: Zvoľte oblasť svalovo-kostrového systému

 

V rámci vaše prírodnej diagnostiky vás zaujal: SVALOVO-KOSTROVÝ SYSTÉM
(ak vás zaujíma iný telesný systém využite odkaz pre nový výber o niečo vyššie).

ZVOĽTE OBLASŤ SVALOVO-KOSTROVÉHO SYSTÉMU, PRE KTORÝ HĽADÁTE PRÍRODNÉ RIEŠENIE:
(výber uskutočníte kliknutím na tlačidlo zvolenej oblasti)