2. KROK: Zvoľte oblasť nervového systému

 

V rámci vaše prírodnej diagnostiky vás zaujal: NERVOVÝ SYSTÉM
(ak vás zaujíma iný telesný systém využite odkaz pre nový výber o niečo vyššie).

Nerovový systém pozostáva z nervových buniek a podporných buniek, ktoré dokážu prijímať vzruchy z vnútra tela a vonkajšieho sveta a odovzdávať ich ďalej výkonným orgánom. 

ZVOĽTE OBLASŤ NERVOVÉHO SYSTÉMU, PRE KTORÝ HĽADÁTE PRÍRODNÉ RIEŠENIE:
(výber uskutočníte kliknutím na tlačidlo zvolenej oblasti)