Premier Klub - hovor (Zoom záznam) - 27.1.2020

Ďalšie online stretnutie 7.10. 2019 o 19:00. Link k ďalšiemu stretnutiu je tu: https://us04web.zoom.us/j/200344976