Elevation (Zmes na rozveselnie)

Hlavné využitia:

  • nadvihnutie nálady a mysle
  • nakopnutie
  • stres a úzkostlivosť
  • depresia a porucha nálady
  • strata a žiaľ

Zmes radosti energizuje telo aj myseľ. Pomáha získať pozitívny pohľad na vec. Vnáša jas a svetlo do situácií, kde potrebujeme pocit uvoľnenia a radosti, aby sme vedeli čeliť výzvam. Učí nás, že obavy a strach nie sú produktívne a je treba. Mať vieru a nádej.